یکی از الزامات محیط های کاری،همکاری تیمی است.همچنین مهم ترین عاملی که باعث موفقیت یا شکست یک شرکت می شود،نیروی انسانی است. درباره تیم ما بیشتر بدانید…….

اعضای تیم

ارسلان جوادی

بنیان گذار
sina-esmaili-anina

سینا اسمعیلی

بنیان گذار